Medici

STUDII, STAGIU, SPECIALIZARE

Stagiul policlinica Vlaicu

Pregătire profesională continuă

Pregătire profesională regională

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ REGIONALĂ

Participări la manifestări profesionale regionale
(organizatori: AMSPPR Arad, AMSPPR Banat, CMR Arad, CMDR Arad,
UMF „Victor Babeş” Timişoara, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad)


-Zilele medicale româno-franceze de odonto-stomatologie, Timişoara, 07-09 mai 1993
-Zilele medicale româno-franceze de odonto-stomatologie, Timişoara, 20-21 mai 1994
-Stomatologia restaurativă la Universitatea Stony Brook, Arad, 19 ianuarie 1997, dr. D. McLaughlin, SUA
-Aportul firmei VOCO prin noi tehnologii şi materiale moderne, Arad, 02 noiembrie 1998
-Cursul internaţional de parodontologie, Arad, 01-02 aprilie 1999, prof. dr. U. Bar, Italia
-Zilele Stomatologice Bănăţene, Timişoara, 06-08 mai 1999
-Evoluţia tehnicilor chirurgicale în parodontologie, Arad, 11-13 noiembrie 1999, prof. dr. U. Bar, Italia
-Controlul infecţiei în cabinetul stomatologic, Arad, 08-15 aprilie 2000, conf. dr. D. Hereţiu
-Prevenirea iatrogeniilor în stomatologie, Arad, 11-13 octombrie 2000, prof. dr. E. Urtilă
-Manifestări odonto-parodontale în carenţa prelungită de calciu, Arad, 21-22 aprilie 2001, prof. dr. G. Lungu
-Particularităţi ale anesteziei în stomatologie, Arad, 18-20 noiembrie 2001, conf. dr. M. Pricop
-Farmacologia antibioticelor în stomatologie, Arad, 17-19 noiembrie 2001, prof. dr. V. Gligor
-Estetica în tratamentul disfuncţiilor ocluzo-articulare, Arad, 16-18 mai 2002, dr. M. Gavrilă, SUA
-Bruxismul, parafuncţie a sistemului stomatognat, Arad, 15-16 noiembrie 2002, prof. dr. R. Nussbaum
-Restaurarea protetică mobilizabilă scheletată, Arad, 15-17 aprilie 2004, prof. dr. I. Coca, Germania
-Aspecte de iatrogenie în practica stomatologică, Arad, 11-13 noiembrie 2004
-Ergonomie şi estetică în restaurările cu răşini compozite, Arad, 05 februarie 2005
-Tendinţe actuale în realizarea restaurărilor, Arad, 11-12 martie 2005
-Estetica în medicina dentară, Arad, 11-12 mai 2005, as. dr. D. Epistatu
-Precauţiuni universale în prevenirea infecţiilor, Arad, 16 iunie 2005
-Paradigme în evoluţie: estetica şi endodonţia, Arad, 07-08 octombrie 2005
-Tendinţe actuale în medicina dentară europeană, Arad, 03-05 noiembrie 2005
-Regenerarea osoasă şi parodontală, Arad, 17-19 martie 2006
-Concepte actuale de design a protezelor mobilizabile, Arad, 11-12 mai 2006
-Obturaţia endodontică adezivă, Arad, 24 iunie 2006
-Practica stomatologică: principii de ergonomie, Arad, 29-30 septembrie 2006, dr. M. Anghel
-Provocări în stomatologia mileniului III, Arad, 02-04 noiembrie 2006
-Dezinfecţia şi sterilizarea: norme M.S.P. şi U.E. 2007, Arad, 05-06 mai 2007, conf. dr. D. Hereţiu
-Urgenţe şi afecţiuni medicale în cabinetul stomatologic, Arad, 15 septembrie 2007, prof. dr. A. Bucur
-Calitatea în stomatologie, Arad, 01-03 noiembrie 2007
-Endodonţia, azi, Arad, 24 mai 2008, prof. dr. A. Iliescu
-Metode şi materiale noi în tratamentul edentaţiei totale, Arad, 06-08 noiembrie 2008, prof. dr. I. Marton, Ungaria
-Manifestări de educaţie continuă, Arad, 04-08 noiembrie 2009
-Teoria şi practica primului ajutor, Timişoara, 19-20 noiembrie 2010, prof.dr. A. C. Podariu – 8 ore EMC
- Urgenţe în cabinetul de medicină dentară, Timişoara, 27 noiembrie 2010 – 8 ore EMC
- Stopul cardio-respirator, Timişoara, 28 noiembrie 2010 – 8 ore EMC
- Manifestări de Educaţie Medicală Continuă, Arad, 21 – 23 ianuarie 2011 – 24 ore EMC
- Amalgam versus compozit în restaurarea clinică a dinţilor, Timişoara, 10 mai 2011, prof.dr. V. Cârligeriu – 8 ore EMC
- Zilele medicale bănăţene, Medicina mileniului III, Timişoara, 11-13 mai 2011, prof. dr. M. Romînu – 24 ore EMC
- Ocluzia dentară – de la funcţional la estetic, de la ideal la posibil, Arad, 13 mai 2011, prof.dr. A. Petre
- Legislaţia în medicina dentară – România şi Comunitatea Europeană, Timişoara, 14 mai 2011 - 8 ore EMC
- Manifestări de Educaţie Medicală Continuă, Arad, 03 martie 2012 – 12 ore EMC
- Cum ne apărăm de malpraxis, Arad, 02-03 aprilie 2012 – 12 ore EMC
- Zilele Paro-Protetice ale AMSPPR, Bucureşti, 7-9 martie 2013 – 50 ore EMC
- Aspecte ale restaurărilor coronare în funcţie de etiologia leziunilor odontale, Arad, 7-8 iunie 2013 – 50 ore EMC
- Tratamentele complexe implanto-paro-protetice şi valenţele lor estetico-funcţionale, Arad, 23 mai 2014 - 12 ore EMC

Versiunea 7, octombrie 2014

Inchide [x]

Pregătire profesională naţională + U.E.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ NAŢIONALĂ

Participări la manifestări profesionale naţionale
(organizatori: AMSPPR, SRS, FDI, ERO-FDI, MSP, UNAS, CMR, CMDR,
UMF „Carol Davila” Bucureşti, UMF „T. Maiorescu” Bucureşti, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, UMF „Victor Babeş” Timişoara)

       -Organizarea cabinetelor medicale particulare, Bucureşti, 04-06 noiembrie 1991
-Regenerarea osoasă în operaţiile cu implant, Bucureşti, 03 noiembrie 1995
-Al VI-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSLPR, Bucureşti, 29 oct.-03 noi. 1997
-Al VII-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 29-30 septembrie 1998
-Al VIII-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 24-28 septembrie 1999
-Al IX-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 01-04 martie 2000
-Al XI-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 06-09 martie 2002
-Al XII-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 05-08 martie 2003
-Asigurările Sociale de Sănătate în stomatologie la răscruce, Bucureşti, 06 martie 2003
-Jurisprudenţa în cabinetul stomatologic, Bucureşti, 07 martie 2003
-Priorităţi în stomatologie, Bucureşti, 24 octombrie 2003
-Al XIII-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 10-13 martie 2004
-Protezarea pe implante, Bucureşti, 14 martie 2004
-Probleme actuale ale stomatologiei româneşti, Bucureşti, 17-18 noiembrie 2005
-Al XIV-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 16-19 martie 2005
-Tratamentul implanto-protetic în mileniul III, Bucureşti, 05-07 mai 2005
-Al XV-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 08-11 martie 2006
-Stomatologia românească la poarta U.E., Bucureşti, 24 noiembrie 2006
-Al XVI-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 28 feb.-03 mar. 2007
-Incidente şi accidente în practica stomatologică. Bucureşti, 21-22 noiembrie 2007
-Al XVII-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 09-12 aprilie 2008
-Endodonţia, noi standarde terapeutice, Bucureşti, 22 martie 2008
- Al XIX-lea Congres Internaţional de stomatologie al AMSPPR, Bucureşti, 11-13 martie 2010

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ EUROPEANĂ

Participări la manifestări profesionale europene
(organizatori: ERO-FDI, DLC-CED, GADEF, CCEDA, ESOLA, BZAK, ADF)

       -Conferinţa Asociaţiilor Stomatologice Central Europene, Dubrovnik, 20 mai 1998
-Simpozionul TAIEX „Profesiile liberale şi piaţa internă”, Viena, 30 noi.-01 dec. 1998
-Calitatea în practica dentară curentă, Berna, 05 mai 2001
-Rolul ORE-FDI în Europa, Dubrovnik, 26 aprilie 2002
-Adunarea Generală DLC-U.E., Bruxelles, 18-19 noiembrie 2002
-Adunarea Generală DLC-U.E., Linz, 02-03 mai 2003
-Importanţa prevenţiei în stomatologie, Atena, 11 iulie 2005
-Educatia medicală continuă în stomatologie, Porto, 25 mai 2006
-Congresul Societăţii Europene de Aplicaţii Orale ale Laserilor, Viena, 27-29 octombrie 2006
-Calitatea în noua medicină dentară, Moscova, 21 aprilie 2007
-Managementul riscului în stomatologie, Istambul, 19 aprilie 2008

Inchide [x]

Pregătire profesională mondială + abonamente

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ MONDIALĂ

 

Participări la manifestări profesionale mondiale
(organizatori: FDI, WCLI, AACDE, ISOLA)

-Congresul Mondial al Federaţiei Dentare Internaţionale, Barcelona, 08-12 octombrie 1998
-Aplicaţiile dispozitivelor electronice in stomatologie, Barcelona, 09 octombrie 1998
-Gerodontologia: stomatologia pacientului în vârstă, Barcelona, 10 octombrie 1998
-Congresul Mondial al Federaţiei Dentare Internaţionale, Paris, 29 noi.-02 dec 2000
-Congresul Mondial al Federaţiei Dentare Internaţionale, Viena, 01-05 octombrie 2002
-Congresul Mondial al Federaţiei Dentare Internaţionale, New Delhi, 10-13 septembrie 2004
-Soluţii protetice şi restaurative previzibile în practica clinică, New Delhi, 12 septembrie 2004
-Congresul Mondial al Federaţiei Dentare Internaţionale, Montreal, 24-27 august 2005
-Congresul Mondial al Federaţiei Dentare Internaţionale, Shenzhen, 22-25 septembrie 2006
-Laserii în stomatologie, principii şi aplicaţii, Shenzhen, 21 septembrie 2006
-Simpozionul Institului Mondial de Laser Clinic, Viena, 29 octombrie 2006
-Congresul Mondial al Federaţiei Dentare Internaţionale, Dubai, 24-27 octombrie 2007
-Academia Americană de Educaţie Medicală Continuă, Dubai, 24-27 octombrie 2007
-Congresul Societăţii Internaţionale de Aplicaţii Orale ale Laserilor, Viena, 22-25 octombrie 2009

 

ABONAMENTE LA PUBLICAŢII PROFESIONALE STOMATOLOGICE
 ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE

-Arta Stomatologică
-Viaţa Stomatologică
-Buletinul Informativ Naţional „Quo Vadis”
-Actualităţi Stomatologice
-Viaţa Medicală
-Tehnica Dentară
-Buletinul Informativ CMDR
-Dental Target
-International Dental Journal
-FDI World
-FDI Ferney Communique
-CED Info
-Der Freie Zahnarzt
-Journal of Oral Laser Applications

Inchide [x]

Câteva certificate dr. Svetlana David

Câteva certificate dr. Voicu A. David

Asociaţii profesionale din care facem / am făcut parte

Asociaţii facultative: AMSPPR, ERO-FDI, FDI, CED-UE, SOLA

Asociaţii obligatorii: CMR, CMDR

CURRICULUM VITAE DR. VOICU ANTON DAVID

RAPORT PREȘEDINTE AMSPPR 2001 - 2006

RAPORT VICEPREȘEDINTE AMSPPR 2006 - 2007

RAPORT VICEPREŞEDINTE AMSPPR 2007-2009

RAPORT PREȘEDINTE CMDR ARAD 2008 - 2009

REZOLUȚIA ERO-FDI 2008

RAPORT PREŞEDINTE AMSPPR 2009 – 2010

RAPORT PREŞEDINTE AMSPPR 2010 – 2011